Home > maatwerk02

Schematische weergave maatwerktraject

Aestic Produkten BV heeft voor maatwerktrajecten een vaste werkmethode. Het doel is de eindgebruiker zo goed mogelijk van dienst te zijn door duidelijkheid te creŽren in het gehele traject. Door deze werkmethode te volgen weten wij uit ervaring dat het eindresultaat optimaal is. De eindgebruiker krijgt een product waarop men zelf invloed heeft kunnen uitoefenen tot en met het laatste stadium vůůr productie. Zodoende voldoet het product precies aan de eisen en wensen van de eindgebruiker. Het voorkomt verassingen aan het eind van het traject en geeft garanties dat men precies datgene krijgt wat men verwacht.

In onderstaande afbeelding ziet u onze werkmethode afgebeeld. U kunt de afbeelding vergroten door op de afbeelding te drukken. Indien u over een bepaald punt in het schema meer informatie wenst, kunt u in de afbeelding op het betreffende punt klikken.

OriŽnterend gesprek
In het oriŽnterende gesprek wordt de behoefte vastgesteld. Hierin kan de eindgebruiker wat de eisen en wensen zijn omtrent de inrichting. Indien er ontwerp of een concept aanwezig van architect of interieurontwerper dan dien dit vaak als basis.
Naar boven......
Vraagstelling of er al een ontwerp aanwezig is
Vraagstelling of een ontwerp aanwezig is. Indien geen ontwerp aanwezig is, wordt stap 3 van groot belang. Hierin worden de eisen en wensen nu vastgelegd.
Naar boven......
Vastleggen eisen en wensen
Bij het vastleggen van de eisen en wensen kan de eindgebruiker aangeven welke ideeŽn er zijn, hoe de uitvoering moet worden en naar welke materialen de voorkeur uitgaat. De adviseur van Aestic kan op basis van onze ervaring de eindgebruiker hierbij ondersteunen.
Naar boven......
Vastleggen aanvullende eisen en wensen
Indien er een ontwerp aanwezig is kan in deze stap vastgesteld worden of er nog aanvullende eisen en wensen zijn.
Naar boven......
Zijn er aanvullende tekeningen gewenst?
Vraagstelling of er (aanvullende) tekeningen gewenst zijn. Als de eisen en wensen in kaart zijn gebracht worden de tekeningen gemaakt. Deze tekeningen ondersteunen de eindgebruiker in de visuele beeldvorming van het eindproduct. Tekeningen kunnen zowel in 2D als 3D worden gemaakt.
Naar boven......
Ontwerp maken in 2D en eventueel 3D
Hier worden de tekeningen gemaakt op basis van de eisen wensen die zijn opgemaakt in stappen 3 en 4.
Naar boven......
Evaluatie van het ontwerp
Het ontwerp wordt op basis van de tekeningen geŽvalueerd met de eindgebruiker. Hieruit kunnen eventuele aanpassingen uit naar voren komen. De eindgebruiker kan in deze fase invloed uitoefenen op het eindresultaat.
Naar boven......
Aanpassingen maken nav evaluatie
Naar aanleiding van de aanpassingen worden de wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp en ter evaluatie aan de eindgebruiker gezonden. De eindgebruiker controleert of de aanpassingen conform afspraak zijn en keurt het ontwerp goed.
Naar boven......
Offerte opmaken
Op basis van het goedgekeurde ontwerp gaat Aestic een eerste offerte maken die aansluit op de eisen en wensen en het definitieve ontwerp.
Naar boven......
Proef(opstelling) of monster gewenst?
Vraagstelling of er bij de offerte nog een proef of een bemonstering moet plaatsvinden. Bij een proef wordt duidelijk afgesproken met specificatie de proef/monster gemaakt gaat worden.
Naar boven......
Productie van de proef / monster
De proef/monster wordt gemaakt op basis van de afspraken uit stap 10. De planning van Aestic neemt de proef op en laat de eindgebruiker weten wanneer de proef/monster gereed is.
Naar boven......
Evaluatie van de proef / monster
De proef/monster wordt geŽvalueerd en de eindgebruiker kan ook in deze fase weer invloed uitoefenen op het eindresultaat. Indien er wijzigingen zijn worden de wijzigingen meegenomen naar een hernieuwde offerte of de orderbevestiging.
Naar boven......
Wordt de opdracht aan Aestic verstrekt?
Vraagstelling of de order wordt verstrekt aan Aestic. Indien Aestic opdracht krijgt wordt een gespecificeerde opdrachtbevestiging gemaakt met alle bijbehorende tekeningen. De eindgebruiker controleert zorgvuldig de bevestiging en stuurt de opdrachtbevestiging getekend retour aan Aestic.
Naar boven......
Afboeken van de verloren offerte
Indien de opdracht niet wordt verstrekt aan Aestic, boekt Aestic deze offerte af.
Naar boven......
Plannen werkzaamheden en levering na opdracht
Na opdracht maakt de planningsafdeling een planning. Dit gaat in overleg met de eindgebruiker en de daarbij betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de aannemer. De planning houdt de eindgebruiker op de hoogte van eventuele wijzigingen.
Naar boven......
Productie van de producten
De productie vind plaats op basis van het definitieve ontwerp en de opdrachtbevestiging. Productie vind plaats in de eigen fabriek van Aestic in Varsseveld.
Naar boven......
Levering en eventueel montage van de producten
Na productie worden de producten verzameld in de expeditie van Aestic en op basis van de afgesproken planning verstuurd naar de eindgebruiker. Aestic heeft een volledige eigen transportafdeling die voor aflevering. Indien Aestic ook voor montage zorg mag dragen worden de monteurs op dag van levering ingepland. Aestic heeft een eigen montageafdeling die de geleverde producten perfect monteert conform de afspraken die gemaakt zijn.
Naar boven......
Oplevering project
De oplevering vindt plaats conform de gemaakte afspraken en in navolging van de planning. Indien er bij de oplevering punten naar voren komen die niet akkoord bevonden zijn conform de opdrachtbevestiging, kan de eindgebruiker hier direct op wijzen. Aestic zorgt dan per direct voor een oplossing.
Naar boven......
Evaluatie van het project
Dit is de laatste stap na oplevering en wordt gezamenlijk het resultaat geŽvalueerd.
Naar boven......

Wilt u een beknopte uitleg van deze internetsite, download hier een beschrijving en mis niets!